دختری هستم 20ساله 4سال است که رگی در پایم خیلی اذیتم میکند از انواع ازمایشات لازم را انجام دادم عکس از کمرم گرفتم ،عکس از مغز،عکس از لگن ولی درهیچکدام ازاینها مشکلی نبوده. 4سالی میشود که هزاران دکتر متخصص رفتم دارو مصرف کردم افاقه ای نکرده دردیست که از پایین کمرم شروع میشه تا لگن خیلی زجر میکشم نمیتونم راه برم،تا کمی راه میرم دیگه میفتم تا چن روز.نوار عصب هم گرفتم گفتن مشکلی نیس دیگه نمیدونم کجا برم دارم از پا درد میمیرم. شما یه راهکاری بدین

با عرض سلام و ادب . با توجه به شرح حالی که می دهید ممکن است دچار سندرم پریفورمیس باشید که دردهای گاه و بی گاه سیاتیکی را ایجاد می کند. بسیاری از مشکلات کمر که در طیف سیاتیک ودرگیری فاست های کمری و افزایش ضخامت لیگامان ها قرار می گیرند می توانند علایمی مشابه را ایجاد کنند. با توجه به سن شما و شرح حالی که می فرمایید درمان قطعی است و بیماران زیادی با شرایط شما داشته ایم.