هر وقت مسافرت حتی با هواپیما می روم پاهایم ورم می کند ,علت و راه درمان ان چیست؟

 ورم پادر سفر خصوصا زمینی  شایع است  و عموما  عواقب طولانی ای ندارد

.علت اصلی ورم پادر سفر بی حرکتی حین مسافرت است.نشستن  طولانی روی پاها برای مدت طولانی بدون راه رفتن  باعث جمع شدن خون درون سیاهرگ ها  می شود. البته پوزیشن  نشستن روی صندلی اتوبوس ،ماشین یا هواپیما هم می تواندباعث افزایش فشار سیاهرگ ها در پاهایتان می شود.اینفشار و بی حرکتی  باعث خروج مایعات  درون رگ از درون ورید ها به بافتهای اطراف  می شود ودر نتیجه این حالت تورم پاها ایجاد می شود.

راه های  پیشگیری از ورم پاها در حین  مسافرت عبارتند از:

اولین روش که بسیار هم ساده است لباسهای تنگ و چسب  نپوشیدو برعکس لباسهایتان باید کمی گشاد باشد

دوم خصوصا در سفر با ماشین در صورت امکان در هر 45 دقیقه تا یک ساعت پیاده روی کوتاهی را انجام دهید.

  دهمان حالیکه که روی صندلی هستید بدون بلند شدنمچ پاها وزانو ها را بطور ارام ولی چندین بار خم و صاف کنید هر بار آنها را برای چندین ثانیه  این انقباض را  نگه دارید

پوزیشن بدنتان را  را روی صندلی هر یک ربع  تغییر دهید

 کار ساده و مهم دیگر پاهایتان را جز چند ثانیه روی هم نیندازید

ورزش های کششی پشت ساق و ران در جلو گیری از ورم پا حین مسافرت بسیار مهم است.

بر عکس انچه فکر می کنید مقادیرزیادی مایعات و خصوصا خود اب را  بنوشید تا بدن شما  دچار کم آبی هم  نشود

از خوردن داروهای آرام بخش  و بی حال کننده  که  شما را خواب الود کرده و قدرت و به قول معروف حس  پیاده روی  را می گیرد استفتده نکنید.

 ورم پاها اگر مدت کوتاهی و خصوصا فقط حین مسافرت باشدمسئله  نگران کننده ای  نیست. اما بدانید ورم فزاینده ای که حتی پس از چند ساعت فعالیت معمولی هنوز به صورت سفت  وجود دارد و اغلب همراه با درد  و گرفتگی است،می تواند نشانه بیماری مهم و در وقع یک اورژانس پزشکی    مانند وجود لخته خون درون س بااهرگها باشد(ترومبوز وریدهای عمقی) خصوصا اگر ورم فقط در یک پا باش وهمراه ان  که معمولا هم شید است وجود داشته باشد بدون فوت وقت و قبل ز ایجاد امبولی و صدور لخته به مغز و ایجاد سکته به پزشک مراجعه کنید.