با سلام خانم 42 ساله ای هستم که 22 مهرماه در اثر برخورد پام به سنگ قوزک خارجی نازک نی پام شکسته .یک ماه هست که از گچ در آوردم ولی هنوز می لنگم و درد دارم و ورمم تازه بهتر شده .ببخشید بفرماید من چکار باید بکنم.

سلام . ورم قوزک پا و پاشنه پا  متعاقب شکستن مساله ای نیست که به راحتی و صرفا با گچ گرفتن حل شود. گچ گرفتن قوزک پا موجب بی حرکتی مچ پا می شود و این زمینه را برای ترمیم مچ پا فراهم می کند اما قطعا در شکستگی ایجاد شده عناصر بافت نرم هم صدمه دیده است. یعنی تاندونها و لیگامان ها و حتی عروق خونی هم صدمه می بیند که هم زمان بیشتری برای بهبودی نیاز دارند و هم نیاز به مدایتی برای درمان دارند . استفاده از لیزر های پرتوان ، رادیوفرکوانسی و ماگنت تراپی  و شاکویو تراپی در بهبودی درد  پاشنه و قوزک پا شما بسیار کمک کننده است.