سلام دخترمن دچار فلج ارب شده،چندروز دیگر پنج ماهگی راتمام میکند و وارد شش ماه. میشود،دستش را تا دو ماهگی اصلا تکان نداد بعد دو ماه ب فیزیوتراپی بردیم حرکت راشروع کرد،حالا دستش را ب راحتی ب سمت دهان وچشمش میبرد ،فقط هنوز دستش را تا بالای سر نمیبرد، درضمن دستش را ب سمت دهان نمی چرخاند درحالی که فیزیوتراپ تمریناتی برای چرخش دستش داده وسه ماه است انجام میدهم اما نتیجه ای نمی بینم،آیا چرخش دست درست میشود؟برای درمان کامل چقدر دیگرصبر کنم؟باتشکر

سلام . با توجه به پیشرفتی که در روند ترمیم فلج ارب و بهبود پروسه حاضر می فرمایید . جواب به درمان خوب بوده . فکر می کنم شما با یک تست عصب و عضله بتوانید روند ترمیم عصب و پیش آگهی آن را دریابید ولی به نظرم فیزیوتراپی و کاردرمانی را تا حدود ماه 9 تا 12 ادامه دهید ولی پیشرفت درمان را با نوار عصب و عضله پایش کنید . اگر فلج صرفا ارب باشد حرکات چرخشی هم معمولا اصلاح می شود.