سلام اقای دکتر سپهریان ، 65سالمه و حدود 8سال اسیر دیسک کمر شدم دکترها همون روز اول گفتن عمل دیسک کمر باید کنی گوش نکردم چون بسیاری از افراد بعد عمل دیسک کمر دیدم که خوب نشده بودند و یکی از دوستانم ازن درمانی دیسک کمر نزد شما انجام داده بود که کاملا خوب شده بود .پ الان وضعم اینجوری کمرم راست نمیشه از بس که درد دارم و بیشتر از 30متر هم نمیتونم راه برم پاهایم خوب خم نمیشه ایا با اوزون درمانی دیسک کمر خوب میشوم چند درصد با اوزون تراپی بهبودی حاصل میشه با تشکر از شما

سلام . دیسک کمر یکی از سخت ترین بیماری های کمر می باشد و اوزون درمانی یک روش نوین درمان دیسک کمر می باشد که موجب بهبودی بسیاری از بیماران می شود. ازن درمانی به روش های مختلف اپیدورال و پاراورتبرال و کودال و رانس فورامینال و اینترادیسکال انجام می شود و انتخاب روش ازن درمانی بسته به تشخیص پزشک معالج دارد . البته باید بدانیم ازون درمانی دیسک کمر نباید به عنوان تنها روش انجام شود و اگر اوزون تراپی همراه با توانبخشی های پیشرفته باشد بدون شک تعداد زیادی از بیماران دیسک کمر با این روش مجموعه بهبود می یابند.