صبح ها به شدت سردر دارم و بعضی پزشکان می گویند میگرن داری و بعضی علت درد را عصبی عنوان می کنند. گاهی گردن درد های شدید هم دارم ایا اینها به هم مربوط می شوند؟

در حال حاضر علل بسیاری از سردردها را سردرد گردنی می دانند و بر اساس کتاب های مختلف رشته های پزشکی بین 40 تا 60 درصد علت سردردها ,سردرد گردنی می باشد . در بعضی رشته ها انرا جزئ از سردهای تنشی یا به قول شما عصبی تقسیم می کنند در حالیکه بر اساس جدید ترین مقالات و تجربیات زیاد اینجانب در بیماران بسیاری حتی درد گردن هم ندارند ولی علت درد در گرفتگی های عضلانی  و بهم ریختگی های جریی در مهره های گردن انها می باشد .

بسیاری از این سردردها حتی به داروهای ضد میگرن مانند ارگوتامین هم جواب های موقتی می دهند اما درمان اساسی انها را باید در درمان مهره ها و عضلات گردن ان ها جستجو کرد .

با روش های درمانی پیشرفته طب فیزیکی مانند درمان های دستی ,غیر فعال کردن نقاط استرس پوینت  و طب سوزنی می توان بسیاری از این سردرد ها را علاج دایمی کرد.