سلام .اقای دکتر من اول از همه از درمانی که برای خار پاشنه پا مادرم انجام دادید بسیار ممنونم و دوم می خواستم ببینم این دستگاه شاک ویو و رادیوفرکوانسی با چه مکانیسمی درد پاشنه مادرم را خوب کرد . اخه ما برای درد پاشنه چند دکتر رفته بودیم و حتی تزریق کورتن هم در پاشنه کرده بودیم. باز هم واقعا ازتون ممنونم

سلام. خدا را شکر که درد پاشنه مادر بهبود پیدا کرد. درمان خار پاشنه و یا پلانتار فاسئیت باید یک درمان جامع و بر اساس علت ایجاد خار پاشنه باشد . در واقع ما با کمک شاک ویو تراپی و رادیوفرکوانس التهاب صناعی کم و در کنار آن رگ سازی کردیم و فرآیند های ترمیمی بدن را جهت درمان دائمی درد پاشنه و خار پاشنه ایجاد کردیم .

شاک ویو قطعا یکی از بهترین درمان های درد پاشنه  و خصوصا پلانتار فاسئیت یا همان خار پاشنه است خصوصا وقتی با درمان دستی و رادیوفرکوانسی ترکیب می شود . ولی قطعا اگر در مورد مادر شما هم توجه ما صرفا به محل درد  پاشنه و بدون درمان علل بوجود آورنده آن بود درمان ما تا به این اندازه موفق نبود و دوباره درد پاشنه ایشان بازگشت می کرد.