در حال حاضر علل بسیاری از سردردها را سردرد گردنی می دانند و بر اساس کتاب های مختلف رشته های پزشکی بین 40 تا 60 درصد علت سردردها ,سردرد گردنی می باشد . در بعضی رشته ها انرا جزئ از سردهای تنشی یا به قول شما عصبی تقسیم می کنند در حالیکه بر اساس جدید ترین مقالات و تجربیات زیاد اینجانب در بیماران بسیاری حتی درد گردن هم ندارند ولی علت درد در گرفتگی های عضلانی  و بهم ریختگی های جریی در مهره های گردن انها می باشد .

بسیاری از این سردردها حتی به داروهای ضد میگرن مانند ارگوتامین هم جواب های موقتی می دهند اما درمان اساسی انها را باید در درمان مهره ها و عضلات گردن ان ها جستجو کرد .

با روش های درمانی پیشرفته طب فیزیکی مانند درمان های دستی ,غیر فعال کردن نقاط استرس پوینت  و طب سوزنی می توان بسیاری از این سردرد ها را علاج دایمی کرد.