سلام دکتر جان ، من اول می خواستم از تعهد و زحمات شما بسیار تشکر کنم که بعد از یک سال خانه نشینی دیسک کمر همسرم را درمان کردید و زندگی ما را دوباره روشن کردید. فقط من نگرانم که هسرم دوباره سر کار دچار عود علائم دیسک کمر شود. آیا این ازن درمانی دیسک کمر برای همیشه درد را خاموش می کند ؟

سلام. خدا را شکر که راضی هستید و خدا را شاکرم که توانستم کمکشون کنم. ایشان دیسک کمر شدید داشتند  و مستحضرید که درمان قطعی دیسک کمر یک مجموعه درمانی  شامل ا‌وزون تراپی و رادیوفرکوانسی و لیزر  و مانیپولاسیون بعلاوه ورزش های نگهدارنده می باشد.

در درمان دیسک کمر سعی کردیم اصول اصلی و آکادمیک درمان دیسک را همزمان با اصول طب سنتی ترکیب کردیم تا بهترین نیجه حاصل شد و این نکته ای بود که در درمان های دیگر دیسک به آن توجه نمی شد. ارگونومی دیسک کمر هم باید رعایت شود .  به این روش درمان قطعی دیسک کمر برای ایشان ایجاد می شود و باقی می ماند. ورزش های دیسک کمر در آب هم  که به ایشان آموزش دادن فراموش نشود و به امید خدا همیشه دیسک کمر ایشان  درمان شده باقی خواهد ماند.