سلام اقای دکتر یه سوال داشتم. ایا واقعیت دارد که هر وقت شکم کوچک شود درد کمر هم کم می شود؟

سلام . به صورت علمی بسیاری از کتابها با این واقعیت که رابطه ای بین اندازه شکم و درد کمر وجود دارند مخالفند . اما در تجربه بنده و تعدادی از سایت های علمی این واقعیت هست یعنی شکم بزرگ کمر را به جلو می کشد و موجب فشار روی مهره ها و دیسک ها می شود واگر مشکلی در انها وجود داشته باشد موجب تشدید کمر درد می شود.