باسلام؛ علت درد همیشگی و باشدت متغیرعضلانی(اکثرا ران ها و زانوها) در یک آقای جوان که عمدتا احساس خستگی و کسالت نیز دارد چه می تواند باشد و انجام چه آزمایشاتی را برای تشخیص بهتر پیشنهاد می فرمایید. باسپاس.

معمولا بیماری به نام رادیکولوپاتی و درگیری ریشه اعصاب در کمر . تست نکار عصب و عضله در این زمینه کمک کننده است.

ام ار ای هم ممکن است لازم باشد. تا زمان انجام تست ها کار راسبک کنید و کمی تناوب به کارتان بدهید...

تست عصب در کیلنیک پیشگام انجام می شود.