برای جلوگیری از ابتلا به دیسک کمر چکار باید انجام دهیم؟

  ديسک كمر یا همان هرنیاسیون و فتق دیسک کمری  هر چند بيماري نيست كه به طور كامل قابل پيشگيري باشداما  توصه میشود تمام افراد سالم از برداشتن و جا به جا كردن اشياي سنگين خصوصا در وضعیتی که بیمار خم می باشد پرهيز كنند. برنامه ورزشي منظم  نيز مي تواند احتمال فتق ديسک کمر را كم کند .
در صورتي كه درد كمر داشتید که به داخل ران يا ساق  شما تير می كشد، حتماً به پزشك متخصص مراجعه نماييد.