سلام ببخشید بهترین دکتر نوار عصب و عضله در تهران می تواند یک نوار عصب بگیرد که هم تشخیص دهد و هم درد نداشته باشد؟

سلام ، تست نوار عصب و عضله یک ازمایش سهل و ممتنع می باشد که با کمی دقت ممکن است کاملا نتیجه تست عوض شود . به همین دلیل است که می گویند نوار عصب و عضله عمدتا به فرد انجام دهنده و تا حد کمی به نوع دستگاه انجام نوار عصب بستگی دارد . 

اگر در تست از سوزن های با برش لیزری مناسب استفاده شود تقریبا یک نوار عصب و عضله بدون درد قابل انجام است . 

توجه کنید اگر در نوار عصب و عضله به بهانه بی درد بودن از سوزن استفاده نشود یک تست خیالی و غیر واقعی می باشد . 

در بسیاری از مداکز روی سوزن های مصرفی هزینه می شود و بنابراین بیماران دردی را تجربه نخواهند کرد . 

ما در کلنیک طب فیزیکی پیشگام سعی بر آن داریم تا نتایج با دقت و به روز و بدون درد به بیماران ارایه گردد.