آیا درمان غیر جراحی منیسک زانو وجود دارد؟

درمان منیسک زانو بسته به نوع پارگی ، سن فرد و ضایعات همراه و شغل فرد دارای صدمه منیسک فرق می کند. اصولا درمان پارگی منیسک عمدتا غیر جراحی می باشد و عمدتا روش های طب فیزیکی و توانبخشی به این بیماران بسیار مناسب پاسخ می دهد. اما بیماران ورزشکار که دارای پارگی کامل و خصوصا پارگی همزمان رباط های صلیبی پا می باشند ، کاندیدای درمان های جراحی منیسک زانو می باشند.

پارگی منیسک در افراد مسن بهتر است جراحی نشود و عموما این بیماران به درمان های توانبخشی ، ورزش درمانی و سایر تکنیکهای طب فیزیکی پاسخمناسبی می دهند . برای مطالعه دقیق تر می توانید به بخش درمان های غیر جراحی منیسک در بخش مطالب علمی رجوع فرمایید.